Tomrum

Vakuumformning

Se vår film över hur vakuumformning går till!

HS Vakuumplast AB har idag tre vakuummaskiner. För att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster och produkter kommer ytterligare en automatisk maskin att installeras under 2016. Vår maskinpark formar skivor från 2000-1250-650 mm ända ner till A4 format. Detaljerna bearbetas via fräsning, stansning eller kapning där vi har både horisontala och vertikala sågar.