Tomrum

Kvalitet & Miljö

Kvalitet
HS Vakuumplast ska producera och utföra arbeten av sådan kvalitet och leveranssäkerhet att de krav som avtalats med respektive kund alltid uppfylls.

Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa kundens förväntningar. Vi uppträder med kompetens och yrkesskicklighet.

Miljö
HS Vakuumplast har som policy att ständigt göra vad vi kan för att reducera den miljöpåverkan som sker vid produktion, leverans och montage. De lagar, förordningar och andra krav som existerar är grunden för vårt miljöarbete.

Vi strävar efter att ha lösningar som är miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara. Bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan präglar vår egen verksamhet.

Arbetsmiljö
HS Vakuumplasts arbetsklimat kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Vi uppträder på ett etiskt och professionellt sätt och möter alla människor med respekt.

Lönsamhet
HS Vakuumplast har en god lönsamhet. Det ger oss trygghet och möjlighet att utveckla oss själva och vara en trygg arbetsgivare och en attraktiv samarbetspartner för våra kunder. Vi gör affärer på ett korrekt sätt. Agerar med trovärdighet och öppenhet gentemot kunder, leverantörer, affärskollegor och medarbetare.