Tomrum

CNC-fräsning 5-axligt

De flesta detaljer bearbetas med denna metod. Vi har två 5-axliga höghastighetsmaskiner, upp till 90 m/min för fräsning. Båda är utrustade för tandemkörning (dubbla vakuumzoner). Då delas maskinen av på mitten och en detalj på vardera sida bearbetas. Det största formatet är 3000 x 2000 x 1200 mm. Båda maskinerna är utrustade med tech in-programmering om 3d-underlag saknas till detaljerna samt CAM-beredning om 3d underlag finns.

CNC-fräsning av vakuumformade detaljer har många fördelar: hög repeterbarhet, billiga fixturer jämfört med andra metoder samt korta cykel- och ställtider. Vi bearbetar alla thermoformningsbara material samt även vissa kompositer. Även planfrästa detaljer bearbetas med denna metod.